Over Cambodja

Huisvestigingsproblematiek in Cambodja.

Zo’n 4,8 miljoen mensen in Cambodja leven in armoede. 90% van de bevolking woont in landelijk gebied. De meesten van hen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van de landbouw, maar 12 procent van de mensen die in armoede leven, bezit geen land en woont in sloppenwijken. De verschillen tussen arm en rijk zijn groot.

Slechts 17% van de Cambodjaanse huishoudens heeft toegang tot leidingwater. Dit water is in veel van de gevallen niet veilig. Er zijn dan ook veel mensen ziek, met name vrouwen, kinderen en ouderen.

Siem Reap
De bouwreizen van 2016 gaan naar Siem Reap, een gebied van ca. 12.000 km2, een stuk ten noordwesten van Phnom Penh. Siem Reap heeft de afgelopen jaren het toerisme fors zien toenemen. Hoewel dit een positief effect heeft op de lokale ontwikkelingen en armoedebestrijding, blijft dit gebied een van de armste provincies van Cambodja. Ongeveer 30 procent van de huishoudens leeft onder de armoedegrens.

Wat doet Habitat for Humanity in Cambodja?
HFH Cambodja bouwt huizen samen met gezinnen en vrijwilligers . Een Habitat huis in Cambodja is meestal zo’n 32 vierkante meter groot. Habitat streeft ernaar extra ruimte te creëren zodat mensen, vanuit huis, een bedrijfje kunnen starten zoals land voor een moestuin.

HFH Cambodja huiseigenaren betalen hypotheek naar ratio van hun inkomen , waardoor zelfs zeer arme gezinnen kunnen profiteren. De gemiddelde aflossing is ongeveer US $ 22 per maand, over een periode van ongeveer vijf jaar.

IMG_6141Sponsor-button